2014 2012 2010

Gala Europejskiego Poety Wolności online

Zapraszamy do obejrzenia zapisu z Gali wręczenia Nagrody Literackiej Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności. Uroczystość, która odbyła się 21 marca br. w Teatrze Wybrzeże wyreżyserował Marcin Liber, poprowadziła Agnieszka Szydłowska z radiowej Trójki, a Magdalena Cielecka recytowała wiersze nagrodzonych poetów z wokalnym wsparciem Chóry Opery Bałtyckiej. Zobaczmy raz jeszcze, jak cieszyła się nagrodzona chorwacka poetka - Dorta Jagić w chwili odczytania werdyktu Jury: https://www.youtube.com/watch?v=tfDXlU6yjsI.