2014 2012 2010

Jury

Sąd konkursowy został powołany Zarządzeniem Nr 283/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 marca 2008 r.