2014 2012 2010

O nagrodzie

Organizatorem konkursu pn.: Nagroda Literacka Europejski Poeta Wolności jest Miasto Gdańsk.
Idea konkursu zrodziła się w związku ze staraniami Gdańska o zdobycie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Motto gdańskiej kandydatury to "Wolność Kultury, Kultura Wolności".

Celem Nagrody jest wyróżnienie i promocja zjawisk poetyckich, które podejmują jeden z najistotniejszych dla współczesności temat - wolności, a jednocześnie charakteryzują się wybitnymi wartościami artystycznymi.

Laureatem Nagrody może zostać żyjący poeta, pochodzący z Europy – rozumianej wg kryteriów geograficznych.

Jedynym podmiotem upoważnionym do zgłaszania książek do Nagrody jest Zespół Siedmiu Tłumaczy literatury pięknej, zmieniający się co dwa lata i zapraszany do każdej edycji Nagrody przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Uchwała i Regulamin Nagrody Literackiej Europejski Poeta Wolności