2014 2012 2010

Poeci

W marcu 2008 spośród czterdziestu sześciu krajów europejskich wylosowano siedem, które biorą udział w pierwszej edycji nagrody. Ósmym uczestnikiem każdej edycji konkursu jest Polska. Każdy kraj reprezentuje książka jednego autora wskazana przez członków Zespołu Tłumaczy, których zadaniem było wytypowanie najciekawszego tomiku poetyckiego, który wydany został drukiem w 2006 lub 2007 roku.