2014 2012 2010

Poeci

W marcu 2010 spośród czterdziestu dziewięciu krajów europejskich wylosowano siedem, które biorą udział w drugiej edycji nagrody. Ósmym uczestnikiem jest Polska.