2014 2012 2010

Jury

Jury zostało powołane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska nr 908/2010 z dnia 30 czerwca 2010.