2014 2012 2010

Zbigniew Mikołejko

Polski filozof religii, eseista. Kierownik Zakładu Badań nad Religią w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, członek Amerykańskiej Akademii w Rzymie (1996), profesor Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa, wykłada również filozofię i logikę w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania, a także wstęp do wiedzy o religii na Podyplomowym Studium Wiedzy o Kulturze przy Instytucie Badań Literackich PAN.
Opublikował ponad 800 tekstów - oprócz polskiego, w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim, rosyjskim, ukraińskim i włoskim. Jest m.in. autorem książek:
Katolicka filozofia kultury w Polsce w epoce modernizmu (1987), Kim jestem dla ciebie... (1987, antologia), Elementy filozofii (siedem wydań, 1998-2008), Mity tradycjonalizmu integralnego (1998), Emaus oraz inne spojrzenia do wnętrza Pisma (1998), Żywoty świętych poprawione (2001; Nagroda Księgarzy "Warszawska Premiera Literacka", czerwiec 2001; wznowienie - 2004; edycja dźwiękowa w wersji dla niewidomych - 2002), Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa (2001), W świecie wszechmogącym. O przemocy, śmierci i Bogu (2009).
Opatrzył posłowiem lub wstępem dzieła wybitnych teologów, filozofów i historyków - Karen Armstrong, Dalaj Lamy, Eugena Drewermanna, Hansa Künga, Jacques'a Le Goffa, Margaret Starbird - jak również głośnych powieści o tematyce religijnej (np. jest autorem posłowia do "Kodu Leonarda" Dana Browna).
Publikował ponadto m.in. na łamach "Borussii", "Dialogu", "Etyki", "Gazety Wyborczej", "Kontekstów", "Literatury na Świecie", "Newsweeka", "Nowych Książek", "Przeglądu Filozoficznego", "Przeglądu Politycznego", "ResPubliki Nowej", "Rzeczpospolitej", "La Sicilia", "Społeczeństwa Otwartego", "Twórczości", "Tygodnika Powszechnego", "Uncaptive Minds".
Jest współautorem każdego z monograficznych tomów serii "Punkt po Punkcie", wydawanej przez gdańskie wydawnictwo słowo/obraz terytoria: "Twarz" (2001), "Miłość" (2002), "Dusza" (2003), "Grzech"(2004), "Ból" (2005), "Śmiech" (2006), "Koniec" (2007).