2014 2012 2010

Pierwszy dzień festiwalu - 19.03.2014 - Warsztaty Twórczego Czytania

Warsztaty Twórczego Czytania w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej poprowadzili Tomasz Różycki i Paweł Próchniak.

 

Fot. Bogna Kociumbas