2014 2012 2010

O nagrodzie

Organizatorem konkursu pn.: Nagroda Literacka Europejski Poeta Wolności jest Miasto Gdańsk.

 

Idea konkursu zrodziła się w związku ze staraniami Gdańska o zdobycie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Motto gdańskiej kandydatury to "Wolność Kultury, Kultura Wolności".

 

Celem Nagrody jest wyróżnienie i promocja zjawisk poetyckich, które podejmują jeden z najistotniejszych dla współczesności tematów - temat wolności, a jednocześnie charakteryzują się wybitnymi wartościami artystycznymi.

 

Laureatem Nagrody, w wysokości 100 000 PLN, może zostać żyjący poeta, pochodzący z Europy – rozumianej wg kryteriów geograficznych.

 

Od drugiej edycji konkursu ustanowiona została Nagroda dla tłumacza w wysokości 10 000 PLN.

 

Uchwała i Regulamin Nagrody Literackiej Europejski Poeta Wolności