2014 2012 2010

Poeci

Jury Nagrody Literackiej „Europejski Poeta Wolności” w składzie Krzysztof Czyżewski, Agnieszka Holland, Paweł Huelle, Andrzej Jagodziński (sekretarz jury), Zbigniew Mikołejko, Stanisław Rosiek, Anda Rottenberg i prof. Krzysztof Pomian (przewodniczący kapituły), w dniu 8 listopada 2012 roku, po posiedzeniu, nominowało do Nagrody następujących poetów: