2014 2012 2010

Henryk Jankowski

(ur.1951) - ukończył filologię węgierską i turecką na Uniwersytecie w Budapeszcie. Od 1982 r. pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się głównie językoznawstwem turkijskim w zakresie języka tureckiego, karaimskiego, krymskotatarskiego i kazachskiego, w przeszłości zajmował się też hungarystyką. W swoim dorobku językoznawczym ma kilka książek i wiele artykułów naukowych. W jego przekładzie ukazały się w „Literaturze na świecie” fragmenty Małej węgierskiej pornografii Pétera Esterházego,  w „Przeglądzie Orientalistycznym” anegdoty Humoru bektaszyckiego oraz dzieło filozoficzno-moralizatorskie kazachskiego poety, Abaja,”Słowa”.