2014 2012 2010

Zdzisław Jaskuła

(ur. 1951) - poeta, krytyk literacki, tłumacz, edytor, reżyser, animator życia kulturalnego, społecznik, obecnie dyrektor Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi i wiceprezes Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.  W dobie PRL-u związany z opozycją demokratyczną. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Publikował na łamach m.in. „Literatura na Świecie”, „Res Publica Nowa”, „Arterie”, „Tygiel Kultury”, gdzie jest także redaktorem. Wspólnie ze Sławą Lisiecką dał nowy przekład dzieła Nietzschego „To rzekł Zaratustra” (1999). Jest autorem wyboru i współtłumaczem tomu poezji Gottfrieda Benna „Nigdy samotniej i inne wiersze” (2010).